شرکت جهان رصین جنوب


طراح وسازنده انواع تریلر تجهیزات حمل ونقل سنگین و فوق سنگین

شرکت جهان رصین


شرکت جهان رصین طراح وسازنده انواع تریلر تجهیزات حمل ونقل سنگین و فوق سنگین شماره ثبت :34178 پروانه بهره برداری به شماره: 06/3843 از وزارت صنایع ومعدن

ادامه

این یک تیتر کوچک است


امید است به یاری خداوند منان گامی در جهت خود کفایی ایران عزیز برداریم

ادامه

این یک تیتر نمونه است

مقدمه : شرکت جهان رصین جنوب تحت شماره ثبت 34178 دارای پروانه بهره برداری به شماره 06/3843 از وزارت صنایع معادن فعالیت خود را از سال 1384 آغاز نمود.از همان ابتدا اندیشه ساخت تجهیزات سنگین وفوق سنگین در سرلوحه برنامه اجرایی شرکت قرار گرفته و در همان سال کلیه پزوهش های لازم جهت رفع مشکلات حاضر در امر حمل نقل تجاری و صنعتی همچنین نیاز ارگانها وشرکت ها به کاربری های متفاوت انجام شد استقبال شایسته از محصولات اولیه این شرکت شامل تریلی کمپرسی سه محور دو محور . تریلی حمل کانتینر. کمرشکن چهار محور ودو محور . اتاق کمپرسی شش چرخ و ده چرخ ازسوی متخصصان دولتی و غیردولتی ارائه سفارشات مختلف در حوزه حمل نقل سنگین از سوی آن عزیزان ما را برآن داشت تا گامی فراتر برداشته وخط تولید خود را ارتقاء دهیم

ادامه مطلب...