مقدمه : شرکت جهان رصین جنوب تحت شماره ثبت 34178 دارای پروانه بهره برداری به شماره 06/3843 از وزارت صنایع معادن فعالیت خود را از سال 1384 آغاز نمود.از همان ابتدا اندیشه ساخت تجهیزات سنگین وفوق سنگین در سرلوحه برنامه اجرایی شرکت قرار گرفته و در همان سال کلیه پزوهش های لازم جهت رفع مشکلات حاضر در امر حمل نقل تجاری و صنعتی همچنین نیاز ارگانها وشرکت ها به کاربری های متفاوت انجام شد استقبال شایسته از محصولات اولیه این شرکت شامل تریلی کمپرسی سه محور دو محور . تریلی حمل کانتینر. کمرشکن چهار محور ودو محور . اتاق کمپرسی شش چرخ و ده چرخ ازسوی متخصصان دولتی و غیردولتی ارائه سفارشات مختلف در حوزه حمل نقل سنگین از سوی آن عزیزان ما را برآن داشت تا گامی فراتر برداشته وخط تولید خود را ارتقاء دهیم.

1999

Operating for over 20 years

+50,000

Hats sold

4.98/5

Customer rating

جهان رصین

شرکت جهان رصین جنوب تحت شماره ثبت 34178 دارای پروانه بهره برداری به شماره 06/3843 از وزارت صنایع معادن فعالیت خود را از سال 1384 آغاز نمود.از همان ابتدا اندیشه ساخت تجهیزات سنگین وفوق سنگین در سرلوحه برنامه اجرایی شرکت قرار گرفته و در همان سال کلیه پزوهش های لازم جهت رفع مشکلات حاضر در امر حمل نقل تجاری و صنعتی همچنین نیاز ارگانها وشرکت ها به کاربری های متفاوت انجام شد استقبال شایسته از محصولات اولیه این شرکت شامل تریلی کمپرسی سه محور دو محور . تریلی حمل کانتینر. کمرشکن چهار محور ودو محور . اتاق کمپرسی شش چرخ و ده چرخ ازسوی متخصصان دولتی و غیردولتی ارائه سفارشات مختلف در حوزه حمل نقل سنگین از سوی آن عزیزان ما را برآن داشت تا گامی فراتر برداشته وخط تولید خود را ارتقاء دهیم.

سخن مدیر عامل